የህዝብ ግንኙነት እና የኮሚኒኬሽን ፤ዳይሬቶሬት

የህዝብ ግንኙነትና ክሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬትተግባርናሃላፊነት

በተቀናጁየድርጅታዊግንኙነቶችንንድፍእናየህዝብግንኙነትዕቅድ፣ስትራቴጂእናፕሮግራሞችንዲዛይንናትግበራበብቃትእየምራ ዘላቂየድርጅታዊማንነትእናምስልመገንባት።የህዝብግንኙነትእናየኮሚኒኬሽንዳይሬክተር፤ ተጠሪነቱየፖሊሲ፣ ፕሮግራሞች እና ግንኙነቶች ጄኔራል ዳይሬክተር ክፍልሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ይህዝብ ግንኙነትና ስርዐተ ተግባቦት (communication) ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስትራቴጂና አላማ ጋር በተስማማ መንገድ ለመከወን የሚያስችል ስትራቴጂ ፡ ዕቅድና መርሃ ግብር ዝግጅትና ትግበራ ይመራል፤
 • የህዝብ ግንኙነትና የተግባቦተ ስርዐት ክዋኔ ፖሊሲ ፡ ደንብና መርህ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ያደርጋል፤
 • ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በምልዕክቶቹ ሊደርስ የሚፈልጋቸውን ባለድርሻ አካላት መለየት ፡ የመልዕክት አይነቶችና ይዘቶችን መለየትና እንዳግባቡም አስፈላጊውን ምልዕክቶች ያዘጋጃል፤
 • ሕዝባዊ ፕሮግራሞችን ፣ ዝግጅቶችን የሚያካትቱ የተቀናጁ የህዝብ ግንኙነት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት እና መተግበር እና ውጤታማነታቸውን ይከታተላል፤
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ከፕሬስ ፣ አጋሮች ፣ መንግሥት ፣ ኢንዱስትሪ ፣ ማህበረሰብ ወዘተ ጋር ያለውን የግኙነት ፍሰትና ዘዴን ያቀናጃል፤
 • የግንኙነቶች እና የህዝብ ግንኙነት መርሃ ግብሮችንያስተባብራል፤
 • በማህበራዊ ሚዲያ ሰርጦች አማካይነት ህዝብ ተኮር ሚዲያ ስትራቴጂዎችን እና ፖሊሲዎችን ያዘጋጃል፤
 • በመስመር ላይ እና በመስመር ውጭ ያሉ የግንኙነት ጎዳናዎችን (ዲዛይን)መቅረጽ እና ተግባራዊ ያደርጋል፤
 • ጋዜጣዊ መግለጫዎች ፣ የሚዲያ ግንኙነቶች ፣ እና የማህበራዊ ሚዲያ ይዘቶች እና የንግግር ፕሮፖዛል ይመራል፣ ያቀርባል፤
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የህዝብ ግንኙነት እና የግንኙነት ውጤታማነት እና ቅልጥፍናን ይከታተላል፣ያሻሸላል፤
 • የሥራ አፈጻጸሙን በመደበኛነት በሕዝባዊ ግንኙነቶች ላይ ዓመታዊ ሪፖርት ያቀርባል፤
 • አስፈላጊ የሆኑ የውስጥ ግንኙነቶችን (ከሰራተኛ ከአመራር ጋር ወዘተ) መለየት ፣ የውስጥ የግንኙነት መልዕክቶችን ያዘጋጃል፣ያስተላልፋል፣ያሰራጫል፤
 • የሠራተኛ መሰጠትና ተሳታፊነትን የሚያሳድጉ የውስጣዊ መልዕክቶችን ዝግጅትና አፈፃፀም ይመራል፤
 • ለሰራተኞች መረጃ መስጠት እና የሚኒስቴሩን ተልእኮ፣ እስትራቴጂ፣ ፖሊሲዎች እና አፈፃፀም መረጃዎቸን ያረጋግጣል፤
 • የሚኒስቴሩን ቤተ-መጽሐፍትና እና የሰነድ አያያዝ አገልግሎቶችን አፈፃፀም ይቆጣጠራል፤
 • የውስጥ እና የውጭ ግንኙነቶችን አፈፃፀም ይቆጣጠራል፣ ውጤታማነቱን ያረጋግጣል፤

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.