Our Latest News

የቴክኖሎጂና ግብዓት አቅርቦትን መሰረት አድርገው የተሰሩ የእንስሳት ልማት ስራዎች በምርትና ምርታማነት የተገለፀ ውጤት አስመዝግበዋል- ፍቅሩ ረጋሳ(ዶ/ር)

/አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 17፣ 2016 ዓ.ም፣ ግብርና ሚኒስቴር/ ግብርናን ምርታማና ተወዳዳሪ በማድረግ የአርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ገቢ ማሳደግና ግብርናን በማዘመን ሀገራዊ የምግብና...

የግብርና ሥራቸውን በማጠናከር በምግብ ራሳቸውን ለመቻል እየሰሩ ነው

- የጋርዱላና ኮንሶ ዞን አርሶ አደሮች (አዲስ አበባ፣ ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም፣ ግብርና ሚኒስቴር) የግብርና ሥራቸውን በማጠናከር በምግብ ራሳቸውን ለመቻል ጠንክረው እየሰሩ...

ኢትዮጵያ በሻይ ቅጠል ምርት ባለኃብቶች በስፋት እንዲሳተፉ ትሻለች

(አዲስ አበባ፣ ሰኔ 25 ቀን 2016 ዓ.ም፣ ግብርና ሚኒስቴር) የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለሥልጣን ባለኃብቶች በሻይ ቅጠል ምርት በስፋት እንዲሳተፉ ጥሪ አቀረበ። ከዛሬ ሦስት ዓመት...

የሌማት ትሩፋት ኢንሼቲቭ በገጠር እና በከተማ አካባቢዎች ሰርቶ መለወጥ እንደሚቻል ያመላከተ ነው፡፡

(አዲስ አበባ፣ ሰኔ 24 ቀን 2016 ዓ.ም፣ ግብርና ሚኒስቴር) መንግስት የግብርናውን ዘርፍ በማዘመን እና የዘርፉን ምርታማነት በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ዘርፈ ብዙ...

DEVELOPING STORY

በምርጫው ቀን የተተከሉ ችግኞች ቁጥር ብዛት በጉጉት እየተተበቀ ነው፡፡

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.