የህዝብ ግንኙነት እና የኮሚኒኬሽን ፤ዳይሬቶሬት

የህዝብ ግንኙነትና ክሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬትተግባርናሃላፊነት

በተቀናጁየድርጅታዊግንኙነቶችንንድፍእናየህዝብግንኙነትዕቅድ፣ስትራቴጂእናፕሮግራሞችንዲዛይንናትግበራበብቃትእየምራ ዘላቂየድርጅታዊማንነትእናምስልመገንባት።የህዝብግንኙነትእናየኮሚኒኬሽንዳይሬክተር፤ ተጠሪነቱየፖሊሲ፣ ፕሮግራሞች እና ግንኙነቶች ጄኔራል ዳይሬክተር ክፍልሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ይህዝብ ግንኙነትና ስርዐተ ተግባቦት (communication) ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስትራቴጂና አላማ ጋር በተስማማ መንገድ ለመከወን የሚያስችል ስትራቴጂ ፡ ዕቅድና መርሃ ግብር ዝግጅትና ትግበራ ይመራል፤
 • የህዝብ ግንኙነትና የተግባቦተ ስርዐት ክዋኔ ፖሊሲ ፡ ደንብና መርህ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ያደርጋል፤
 • ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በምልዕክቶቹ ሊደርስ የሚፈልጋቸውን ባለድርሻ አካላት መለየት ፡ የመልዕክት አይነቶችና ይዘቶችን መለየትና እንዳግባቡም አስፈላጊውን ምልዕክቶች ያዘጋጃል፤
 • ሕዝባዊ ፕሮግራሞችን ፣ ዝግጅቶችን የሚያካትቱ የተቀናጁ የህዝብ ግንኙነት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት እና መተግበር እና ውጤታማነታቸውን ይከታተላል፤
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ከፕሬስ ፣ አጋሮች ፣ መንግሥት ፣ ኢንዱስትሪ ፣ ማህበረሰብ ወዘተ ጋር ያለውን የግኙነት ፍሰትና ዘዴን ያቀናጃል፤
 • የግንኙነቶች እና የህዝብ ግንኙነት መርሃ ግብሮችንያስተባብራል፤
 • በማህበራዊ ሚዲያ ሰርጦች አማካይነት ህዝብ ተኮር ሚዲያ ስትራቴጂዎችን እና ፖሊሲዎችን ያዘጋጃል፤
 • በመስመር ላይ እና በመስመር ውጭ ያሉ የግንኙነት ጎዳናዎችን (ዲዛይን)መቅረጽ እና ተግባራዊ ያደርጋል፤
 • ጋዜጣዊ መግለጫዎች ፣ የሚዲያ ግንኙነቶች ፣ እና የማህበራዊ ሚዲያ ይዘቶች እና የንግግር ፕሮፖዛል ይመራል፣ ያቀርባል፤
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የህዝብ ግንኙነት እና የግንኙነት ውጤታማነት እና ቅልጥፍናን ይከታተላል፣ያሻሸላል፤
 • የሥራ አፈጻጸሙን በመደበኛነት በሕዝባዊ ግንኙነቶች ላይ ዓመታዊ ሪፖርት ያቀርባል፤
 • አስፈላጊ የሆኑ የውስጥ ግንኙነቶችን (ከሰራተኛ ከአመራር ጋር ወዘተ) መለየት ፣ የውስጥ የግንኙነት መልዕክቶችን ያዘጋጃል፣ያስተላልፋል፣ያሰራጫል፤
 • የሠራተኛ መሰጠትና ተሳታፊነትን የሚያሳድጉ የውስጣዊ መልዕክቶችን ዝግጅትና አፈፃፀም ይመራል፤
 • ለሰራተኞች መረጃ መስጠት እና የሚኒስቴሩን ተልእኮ፣ እስትራቴጂ፣ ፖሊሲዎች እና አፈፃፀም መረጃዎቸን ያረጋግጣል፤
 • የሚኒስቴሩን ቤተ-መጽሐፍትና እና የሰነድ አያያዝ አገልግሎቶችን አፈፃፀም ይቆጣጠራል፤
 • የውስጥ እና የውጭ ግንኙነቶችን አፈፃፀም ይቆጣጠራል፣ ውጤታማነቱን ያረጋግጣል፤

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.