የዘርፍ ቢሮዎች ድረ-ገፆች የዘርፍ ቢሮዎች ድረ-ገፆች

የማዘጋጃ ቤታዊ ዘርፎች

#

የተቀቋሙ ስም

ድረ-ገፅ

1

የእሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መከላከልና መቆጣጠር ባለስልጣን

www.aafepra.gov.et

2

የጽዳት አስተዳደር ኤጀንሲ

www.addisclean.gov.et

3

የደረቅ ቆሻሻ መልሶ መጠቀምና ማስወገድ ፕሮጀክት ጽ/ቤት

www.aaswarrp.gov.et

4

ውበት፣መናፈሻና ዘላቂ ማረፊያ ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ

www.aabpcdaa.gov.et