Oduu

 

 

Kabajamoon  Obbo Tafarraa Darribaw  hojii  qonnaa fi facaasa sanyii gannaa adeemsifamaa jiru daawwatan.

Ministirri Ministeera Qonnaa Obbo Tafarraa Darribaw  hojii qonnaa fi facaasa sanyii gannaa bara oomishaa 2005/2006  ……

odeeffannoo dabalataa

 

 

Bara Oomishaa  2005/2006tti Guddina Oomishtummaa fi Oomisha Qonnaarratti Jijjiirama Soffisaa Fiduuf Tumisi Bal'aan Taasifamaa Jira

Bara oomishaa 2004tti  hir'inni guddina Oomisha qonnaarratti mul'ate lamuu akka hin mudanneef tumsi bal'aan taasifamaa jira.

odeeffannoo dabalataa