Asset Publisher Asset Publisher

Info about COVID 19

Info about COVID 19 Info about COVID 19

Info about COVID 19

Info about COVID 19 Info about COVID 19

Project audit report

Project audit report RPLRP audit report

.....

ግብርና ሚኒስቴር ወቅታዊ የግብርና ስራዎችን የኮሮና ቫይረስ ከመከላከል እና በቫይረሱ ምክንያት በዘርፉ ላይ ሊደርሱ የሚችሉትን ጫናዎችን በሚቀንስ መልኩ እየሰራ ነዉ፡፡ ግብርና ሚኒስቴር ወቅታዊ የግብርና ስራዎችን የኮሮና ቫይረስ ከመከላከል እና በቫይረሱ ምክንያት በዘርፉ ላይ ሊደርሱ...

.....

ግብርና ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመቀናጀት የኮሮና ቫይረስ (COVID-19)ን ለመከላከል እና እርዳታ የሚፈልጉ ወገኖችን ለመርዳት የሚደረገዉን ርብርብ ለመደገፍ በዛሬዉ እለት 1000 ኩንታል ስንዴ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አስረክበዋል፡፡ ግብርና ሚኒስቴር ከተጠሪ...

የክልሎችን አቅም የሚያጠናክር የመስክ ተሽከርካሪዎች ተሰጠ

የክልሎችን አቅም የሚያጠናክር የመስክ ተሽከርካሪዎች ተሰጠ ግብርና ሚኒስቴር የክልሎችን የመፈጸም አቅም ለማጠናከር አዳዲስ 28 የመስክ   ተሽከርካሪዎችና 146 ሞተር ሳይክሎችን በዋና መ / ቤት ...

መርሀግብርና ፕሮጀክት

Resilient Landscapes and Livelihoods Project (RLLP) Agricultural Growth Program (AGP) PSNP

PSNP

P173702 ET Locust Response Project Draft ESCP April 15, 2020 P173702 ET Locust Response Project Draft LMP April 15, 2020  P173702 ET Locust Response Project Draft SEP, April 15,...

የፌደራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ በምርትና ሸቀጦች አቀርቦትና ስርጭት ላይ ወቅታዊ መግለጫ ሰጠ፡፡

የፌደራል ኅብረት ሥራ ኤጀንሲ በምርትና ሸቀጦች አቀርቦትና ስርጭት ላይ ወቅታዊ መግለጫ ሰጠ፡፡ አሁን ባለንበት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አደጋ የኅብረት ስራ ማኅበራት እውነትም የህዝብ አለኝታ እና ወገንተኛ መሆናቸውን ...

በግብርና ሚኒስቴር በወቅታዊ የግብርና ስራዎች እና የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ የተሰጠ መግለጫ

የግብርና ሚኒሰቴር በወቅታዊ የኮሮና ቫይረስ በሽታ (ኮቪድ 19)ን አስመልክቶ በግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ሊያስከትል ከሚችለው ሁለንተናዊ ተፅዕኖ መደረግ ባለባቸው ቅድመ ጥንቃቄዎች ላይ መግለጫ ሰቷል፡፡ የግብርና ሚኒሰቴር ሚኒስትር የሆኑት ክቡር አቶ ኡመር ሁሴን እንደገለጹት በአለማችን ብሎም...

Navigation Navigation