የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት

የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ተጠሪነቱ ለኦፐሬሽን አገልግሎት ጄኔራል ዳይሬክተር ሆኖ የሚከተሉትን ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

 • የዘርፉ ዓላማዎች ለማስፈጸም የሚችል ዕቅድና በጀት ሲዘጋጅ ይሳተፋል፣ሲጸድቅም ይፈጽማል፣የአፈጻጸም ሪፖርት ያቀርባል፤
 • የመ/ቤቱ ዓመታዊ ግቦች ለማስፈጸም የሚያስችል ግልጽና ከፊዚካል ዕቅድ ጋር የተጣጣመና የግዥ አፈጻጸም መመርያ መሠረት በማድረግ የተቋም ግዥ ዕቅድ አዘጋጅቶ ያቀርባል፣ሲጸድቅም ይፈጽማል፤
 • በየበጀት ዓመቱ የተፈቀደ የዕቃና አገልግሎት ግዥ በመንግስት በተፈቀደ የግዥ አፈጻጸም መመርያ መሠረት በግልጽነትና በተጠያቂነት ከሙስና በጸዳ መፈጸሙን ያረጋግጣል፤
 • የመ/ቤቱ የቋሚ ንብረቶች አያያዝና አጠቃቀም ዘመናዊ የአሠራር ስርዓት የተከተለ መሆኑን ያረጋግጣል፤
 • የተቋሙ ንብረቶች በአግባቡ ለተፈቀደለት ዓላማ ጥቅም ላይ መዋሉና የሚያስረዱ የንብረት አጠቃቀም ሪፖርቶችና መግለጫዎች መዘጋጀታቸውን ያረጋግጣል፤
 • በተቋሙ የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር በሚመለከት የወጡ አዋጆች፣ደንቦችና የአሠራር መመርያዎች ስራ ላይ መዋላቸው ያረጋግጣል፤
 • የዘርፉ ቋሚ ንብረቶች ተገቢው ጥበቃ የተደረገ መሆኑና ረዥም ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት እንዲሰጡ የአሠራር ስርዓት አጥንቶ ያቀርባል ሲፈቀድም አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
 • የንብረት አጠቃቀምና አያያዝ የፈጻሚ ሠራተኞችና ተጠቃሚዎች ግንዛቤ እንዲዳብር ክትትል ያደርጋል፣ይደግፋል፣
 • በመ/ቤቱ አስፈላጊው የግዥ አፈጻጸምና የንብረት አያያዝ የሚያስረዱ ሰነዶች፣ካርዶችና መዛግብ መደራጀታቸውን ያረጋግጣል፤
 • የተቋም የግዥ አፈጻጸምና የንብረት አጠቃቀም በውስጥና በውጭ ኦዲተሮች እንዲመረመር ያደርጋል የተገኘው ውጤት ለተቋሙ አመራር አካላት ያሣውቃል በኦዲት የተገኙ ግኝቶች ወዲያውኑ እንዲስተካከሉ ያደርጋል፤
 • በስራ ሂደቱ በየደረጃ ያሉትን ፈጻሚዎች የመልካም አስተዳደርና የስነ ምግባር መርሆዎች አክብረው አገልግሎት እንዲሰጡ ይከታተላል፣ይደግፈል፤
 • በዳይሬክቶሬቱ ያሉት ፈጻሚዎች የስራ አፈጻጸማቸው ለማሻሻል የሚረዱ ስልጠናዎች እንዲያገኙ በመንግስት የስልጠና አፈጻጸም መመርያ መሠረት ያቅዳል፣ ሲፈቀድም ይፈጽማል፤

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.