የዋነኛ አጋር አካላት ግንኙነትና መስተጋብር አመራርዳይሬክቶሬት

የዋነኛ አጋር አካላት ግንኙነትና መስተጋብር ዳይሬክቶሬትተግባርናኃላፊነት

ውጤታማስትራቴጂካዊአጋርነትንእናየግንኙነትአያያዝን፣የአሠራርሞዴሎችን፣ሂደቶችንእናፖሊሲዎችንበማዳበርእናበመተግበርከሚኒስቴሩስትራቴጂካዊአጋሮችጋርዘላቂግንኙነቶችንእድገትንመደገፍ። ስልታዊ አጋርነት እና ግንኙነት ዳይሬክተርተጠሪነቱየፖሊሲ፣ፕሮግራሞችእናግንኙነቶችዳይሬክተር ጄኔራል ሆኖየሚከተሉትተግባራትናኃላፊነትአለው፡-

 • ከሚኒስቴሩ አጠቃላይ ስትራቴጅ ጋር የተጣጣሙ ወጥ እና ውጤታማ ስትራቴጂካዊ አጋርነት እና የግንኙነት አያያዝ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ፖሊሲዎች እና ሂደቶች መቅረፅ እና ትግበራ ይመራል፤
 • የድርጅት ስትራቴጂካዊ አጋር የአገልግሎት አካሄዶችን፣ ፖሊሲዎችን እና መስፈርቶችን ያዘጋጃል፤
 • ስትራቴጂካዊ አጋሮችን ማግኛ ፣ ማቆየት እና የግንኙነት አያያዝ ሂደቶችን እና ፕሮግራሞችን ይቆጣጠራል፣ ይመራል፤
 • ከእያንዳንዱ ስትራቴጂካዊ አጋር ጋር የሚመደቡ ተገቢ የአገልግሎት አሰጣጥ ስልቶችን፣ ሂደቶችን እና መመዘኛዎችን ይመራል፣ይተገብራል፤
 • ስትራቴጂካዊ አጋርነትን እና የግንኙነት ማኔጅመንትን ቡድን በዕለት ተዕለት ውሳኔው እና በትግበራዎቻቸው ላይ ትንታኔያዊ እና ብልህነት ያላቸውን ሀብቶች እንዲጠቀሙ በማበረታታት ጠንካራ ብልህነት እና ትንታኔዎች የሚመሩ የሽርክና ስትራቴጂ ያዳብራል፤
 • የባልደረባዎችን ተሞክሮ እና እርካታ ለመከታተል እና የአጋር አቤቱታዎችን ለመቀበል እና ተገቢውን እርምጃ ለመውሰድ የዘመናዊ ስርዓት መንድፍ እና ትግበራን ይመራል፤
 • የስትራቴጂካዊ አጋር ጉዳዮችን ችግሮችን መወያየት እና ዝርዝር ችግሮች መፍትሔ ይሰጣል፤
 • የመምሪያውን ስትራቴጂካዊ እና የሥራ አፈፃፀም ዕቅዶችን እና ዓላማዎችን ያዳብራል ይተገብራል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን በጀትያዘጋጃል፣ሲፈቀድም ሥራ ላይ ያውላል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን የሰው ኃይል ፍላጎቶች መለየት እና መስፈርቶቹን ለማሟላት ያቅዳል ያዘጋጃል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን መምሪያዎች እና ሂደቶች ፣ ትግበራ እና ግምገማ ይመራል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን ሪፖርት ማዘጋጀት ማጽደቅ እና ማቅረብ፣ ለሚመለከታቸው አካላት ማከፋፈል፤
 • ወቅታዊ የሥራ አፈፃፀም ግምገማዎች ስልጠና እንዲሁም ቀጣይነት ያለው የአፈፃፀም መነጋገሪያ እና ግብረመልስ በመስጠት አቅም ይገነባል፤
 • የዳይሬክቶሬቱን ሠራተኛ የዲሲፕሊን ስጋቶችን ያስወግዳል፤
 • ከዳይሬክቶሬቱ ጋር በተያያዙ ውጫዊ ግንኙነቶች ሚኒስቴሩን ይወክላል፤
 • የተለያዩ ቡድኖችን/ ኮሚቴዎችን በማቋቋም በቡድን ውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ውስጥ ይሳተፋል፤

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.