ግብርና ገበያ ልማት ዳይሬክቶሬት

የግብርና ገበያ ልማት ዳይሬክቶሬት ተግባርና ሃላፊነት

ይህ ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለግብርና ግብዓትና ምርት ግብይት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፤

 • የግብርና ግብይት ስልት፣ ፖሊሲና የስራ ሂደትን ቀረጻና ትግበራ ይመራል፤
 • የግብይት እቅዱን ከዋጋ፣ ማስፋፋት፣ ተጠቃሚ፣ ምርት አንጻር በመፈተሽ የግብይት መነሻ ሀሳቦችን ይተገብራል፤
 • የግብርና ግብይት ስራ አጋዦችን፣ መሰራያዎችን፣ መገልገያዎቸን ለውጤታማ የውጭና የሀገር ውስጥ ግብይት ሰርዓት ውጤታማነት ቀረጻና ፍተሸ አግባብነት ይመለከታል
 • የምርት ጥራት ዋስትና ክትትልና ፍተሻ በግብርና ግብይት ስረዓትን እንዲመራ ማደረግ
 • የግብርና ምርት ፍላጎት መጨመር የሚያችልበትን አሰራር ይመራልየግብርና ግብይት አሰራርና ሂደቶች ላይ የተሰሩ የምርምር ስራዎችን፣ መረጃዎችና ዳታዎች ይመለከታል፤
 • የእውቀትና ክህሎት መሰረት ያደረግ  ወጤታማ ግብይት እንዲኖርና በዚህም በግብይት ውስጥ ባለደርሻ አካላትን፣ ፖሊሲን፣ ፈንድ የሚያደርጉ ባለደርሻዎችን በበጎ ተጽእኖ ማደረግ እንዲቻል ያደርጋል፤
 • የገንዘብ አስተዳደር ስርአትን በመምራት የገጠር ብድርና እውን በማደረግ የፋይናንስ ዶኩመንቶቸን፣ ኦዲትነን ይመራል፤
 • ክፉሉን አሰራርና ፣ እቅድ ትግበራንና አላማውን ማሰደግና መምራትየክፉሉን በጀት መሰራትና ይከታተላል፤
 • የክፉሉን የስው ሀይል ፋላጎት መለየት እና ያለውን ፍለጎት ለሙላት እቅድ ያወጣል፤
 • የፖሊሲ ቀረጻዎችን የስራ መመሪያዎችን የማውጣት ስራን ይመራል፤
 • የክፍሉን ሪፖርት ማጽደቅና ለሚመለከተው ክፍል ያስረክባል፤
 • በስሩ ያሉትን አካላት ወቅታዊ የስራ አፈጻጸም በመገምገም፣ በማሰልጠን ፣ በመከታተል ፣ በመምከርና ግብረ መልስ በመስጠት ያግዛል፤
 • የክፉሉን የሰራተኛ ዲስፒሊን በአግባቡ ይይዛል፤

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.