ግብርና ሜካናይዜሽን አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

ግብርና ሜካናይዜሽን አቅርቦት ዳይሬክቶሬት

የግብርና ሜካናይዜሽን ግብዐት አቅርቦት ዳይሬክቶሬት ተግባርና ሃላፊነት

ይህ ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለግብርና ግብዓትና ምርት ግብይት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፤

 • ተገቢ የግብርና ሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት ምንጮችን የግዢ ስልት፣ እቅድ ፣ፖሊሲ፣ አሰራርና ፣ መመረያዎችን መፈተሽና ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፤
 • የግብርና ሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት ከጠቅላላው የግብአት አቅርቦት ስልት አንጻርመቅረጽ ይመራል፤
 • ግዢ፣ ማከማቸትና ማሰራጨት የስራ እንቅስቃሴዎች የጥራትና ብቃት ፣ የዋጋ ተወዳዳሪነት እንዲሁም የላቀ አገልግሎት ለውስጥና ለውጭ ተገልጋዮች ከመስጠት አንጻር ያለውን እንቅስቃሴ በመፈተሽ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤
 • የስራ ዕቅድ ማዘጋጀት ተግባራዊ ያደርጋል፤
 • ተፋሰስ ልማት በሚካሄድበት አከባቢ የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት ሥራዎች ያሉበትን ደረጃና ችግሮችን ለመፍታት ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት መነሻ የሚሁኑ መረጃዎችን ማሰባሰብ፣ መለየት፤
 • የተሰበሰቡ የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት መረጃዎችን የማደራጀት፣ ለዘመናዊ መረጃ ቋትና ፣ለዕቅድ ዝግጀት ያመቻቻል፤
 • የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት  ሥራ በአከባቢው ያለበትን ደረጃና የህበረተሰቡን ልማዳዊ አሠራር በመለየት የተሰበሰቡ መረጃዎጨችን መሰረት በማድረግ ቀላል ትንታኔ መስጠት፣ በአግባቡ ያደራጃል፤
 • በአከባቢው የሚተገበሩ የተፋሰስ ልማትና ከሌሎች የግብርና ልማት ሥራዎች ጋር በተቀናጀ መልኩ የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት ለማስፋፋት የሚያስችሉ አዳዲስ ውጤቶችና የተሸሻሉ አሰራሮች በማሰብሰብ ለቴክኒክ አሰራር ዝግጅት ግብዓት ያደርጋል፤
 • የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት በተመለከተ ለሚዘጋጁ የአጭር ጊዜ ፕሮጀክቶች፣ አዳዲስ የአሰራር ስርዓቶችን፣ ህጎች ፣ ደንቦችና መመሪያዎች መረጃዎችን ያሰባስባል፤
 • የግብርና ሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት  በሚመለከት በተዘጋጀው የስልጠና ሰነድ መሰረት ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማሳደጊያ ስልጠና መስጠት የሚሰጥበትንም ሁኔታ ያመቻቻል፤
 • በተፋሰስ ልማት የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት ሥራዎች ለማስፋፋት የተቀመሩ አዳዲሰና የተሸሻሉ ቴክኖሎጂዎችና መመሪያዎችን ማሰራጨት ፣ ተግባራዊነታቸውን በመከታተል ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፤
 • በተፋሰስ ልማት ተግባራዊ የሚደረጉ የሜካናይዜሽን  ግብአት አቅርቦት ሥራዎች በተዘጋጀው ዕቅድና መመሪያ መሰረት እንዲከናውኑ ሙያዊ ድጋፍ በመስጠት ይከታተላል፤
 • የተፋሰስ ልማት ሥራዎች በሚታቀደበትና ተግባራዊ በሚደረጉበት ሥራዎች ውስጥ የሜካናይዜሽን ግብአት አቅርቦት በተዘጋጀው የአሰራር ማኑዋል መሠረት እንዲተገበሩ ድጋፍ ማድረግ፣ መከናወናቸውንም ውጤታማነታቸውን መከታተል ሪፖርት ያደርጋል፣

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.