የኤክስፖርት ቄራዎች ኢንስፔክሽንና ሠርተፊኬሽን ዳይሬክቶሬት

የኤክስፖርትቄራዎችኢንስፔክሽንናሰርተፊኬሽንዳይሬክቶሬትተግባርናኃላፊነት

የኤክስፖርት ቄራዎች ኢንስፔክሽንና ሠርተፊኬሽን ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለእንስሳት ሃብት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

 • የሥጋ ምርመራ አገልግሎትን አስመልክቶ አዋጆች፣ደንቦችና መመሪያዎችን ያዘጋጃል፣ ሲፀድቅም ተፋጻሚነቱንም ይከታተላል፣
 • ስለ ሥጋ ምርመራ አዳዲስ ዓለም አቀፍ አሠራሮችንና መረጃዎችን በማሰባሰብ በኤክስፖርት ቆራዎችም ሆነ በአገሪቱ ውስጥ አገልግሎት እየሰጡ ባሉ ቆራዎች ለሚሠሩ ባለሙያዎች ያስተዋውቃል፣
 • በኤክስፖርት ቄራ ግንባታና በሥጋ ምርት የወጪ ንግድ ሥራ ላይ ለመሰመራት ጥያቄ ለሚያቀርቡ ባለሀብቶች የማማከር ሙያው ድጋፍ ይሰጣል፣ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ለግንባታ የሚመረጠውን ሥፍራ ትክክለኛነት ያረጋግጣል፣
 • በኤክስፖርት ቄራዎች ውስጥ የሚሠጠው የቅድመ ዕርድ እና የድህረ ዕርድ የምርመራ አገልግሎት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነትና ተዓማኒነት ያለው እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፣ተፈፃሚነቱንም ይከታተላል፣
 • ለውጪ ሀገር ገበያ በሚቀርብ የሥጋ ምርት ላይ ተቀባይነትና ተዓማኒነት ያለው የሥጋ ምርመራና የሠርተፊኬሽን አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፣ተፈፃሚነቱንም ይከታተላል፣
 • በሥጋና በሥጋ ውጤቶች አማካኝነት የሚተላለፉ በሽታዎችን ለመከላከል የወጡ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ደንቦችንና ስምምነቶችን ያስከብራል፣
 • የእንሰሳት ማጓጓዣ ተሸከርካሪ ለእንሰሳት ማጓጓዣ ምቹና ፅዱ መሆናቸውን ይቆጣጠራል፣
 • በኤክስፖርት ቄራዎችና ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎች ውስጥ የንፅህና አሠራርን መመሪያ (Standard Sanitation Operation Procedures) ያዘጋጃል ትግባራዊ ያደርጋል፣
 • በኤክስፖርት ቄራዎች ውስጥ ለሚሠሩ ሠራተኞችና ባለሀብቶች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ይሰጣል፣
 • ለኤክስፖርት ተመርቶ የተዘጋጀ የሥጋ ምርትና ውጤት በተገቢው ንፅህናና ቅዝቃዜ ወደ ኤርፖርት መጓጓዙን ይቆጣጠራል፣ዓለም አቀፍ የጤና ሠርተፊኬት በመስጠት ይሸኛል፣
 • ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን በሥጋ ምርት የወጪ ንግድ ሥራ ላይ ለተሰማሩ ባለሀብቶችና የቄራ ሠራተኞች በየጊዜው የግንዛቤ ማዳበሪያ ስልጠናዎችን ይሰጣል፣
 • የሥጋ ምርመራ አገልግሎት አሰጣጥን ያዘምናል፣መልካም ተሞክሮዎችን ይቀስማል ተግባራዊም ያደርጋል፣ከሥጋ ምርት ተቀባይ ሀገሮች የሚቀርቡ ግብረ መልሶችን መሠረት በማድረግ የማሻሻያ እርምጃዎችን ይወስዳል፣
 • ለእንስሳት በሽታዎች የመረጃ አሰባሰብ ሥራ አጋዥ የሆኑ የሥጋ ምርመራ ሪፖርቶችን ከኤክስፖርት ቄራዎች ያሰባስባል፣ለሀገራዊ የመረጃ ቋት ሪፖርት ያደርጋል፣
 • ከሥጋ ምርመራ አገልግሎት የሚሰበሰቡ ገቢዎች በአግባቡ ወደ መንግሥት ካዝና ገቢ መደረጋቸውን ይከታተላል፣ ያስፈፅማል፣

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.